قیمت حباب سکه امامی، بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی تا پیش از امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

واضح نیوز اقتصادی: قیمت حباب سکه امامی، بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی تا پیش از امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ : حباب سکه گرمی به یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسید .  حباب انواع سکه در
قیمت حباب سکه امامی، بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی تا پیش از امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

واضح نیوز اقتصادی: قیمت حباب سکه امامی، بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی تا پیش از امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ : حباب سکه گرمی به یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسید . 

حباب انواع سکه در معاملات امروز به شرح زیر است:

۱. حباب سکه امامی به ۹.۸۸۰.۰۰۰ ریال رسید.

۲. حباب سکه بهار آزادی به ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال رسید.

۳. حباب نیم سکه به ۱۵.۵۲۰.۰۰۰ ریال رسید.

۴. حباب ربع سکه به ۲۰.۳۴۰.۰۰۰ ریال رسید.

۵. حباب سکه گرمی به ۱۳.۳۱۰.۰۰۰ ریال رسید.

منبع:ایمنا