قیمت دلار بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

واضح نیوز اقتصادی- تغییرات قیمت دلار بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ را در این گزارش بخوانید قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۵ هزار و ۷۰۴ تومان و قیمت یورو نیز برای فروش ۲۸ هزار و ۲۳۰ تومان اعلا
قیمت دلار بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

واضح نیوز اقتصادی- تغییرات قیمت دلار بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ را در این گزارش بخوانید

  • قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۵ هزار و ۷۰۴ تومان و قیمت یورو نیز برای فروش ۲۸ هزار و ۲۳۰ تومان اعلام شد.

امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۵ هزار و ۷۰۴ تومان اعلام شد. نرخ خرید دلار در این صرافی نیز ۲۵ هزار و ۴۴۸ تومان تعیین شد.

قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی‌ ملی ۲۸ هزار و ۲۳۰ تومان اعلام شده؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ۲۷ هزار و ۹۴۹ تومان قیمت خورده است.

قیمت دلار صرافی ملی امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱