تبلیغات بنری
آخرین قیمت خودروهای داخلی (مدیران خودرو) در روز یکشنبه 30 شهریور و اخبار افزایش قیمت خودروها و همچنین میزان معامله و رکورد بازار خودرو در روزهای گرانی خودرو را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید.    یکشنبه 30 شهریور 99   🚘 مدیران_خودرو🔹 ام وی ام ۳۱۵🔹 هاچ بک - اسپرت➖ کارخانه: -➖ بازار: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰🔹 ام وی ام ۳۱۵ پلاس🔹 اتوماتیک - هاچ بک➖ کارخانه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰➖ بازار: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰🔹 ام وی ام ایکس ۲۲🔹 دنده ای - لاکچری➖ کارخانه: ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰➖ بازار: ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰🔹 ام وی ام ایکس ۲۲🔹 دنده ای - اسپرت➖…
قیمت روز خودرو های مدیران خودرو در روز یکشنبه 30 شهریور 99

آخرین قیمت خودروهای داخلی (مدیران خودرو) در روز یکشنبه 30 شهریور و اخبار افزایش قیمت خودروها و همچنین میزان معامله و رکورد بازار خودرو در روزهای گرانی خودرو را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید.
 

 

یکشنبه 30 شهریور 99

 

🚘 مدیران_خودرو

🔹 ام وی ام ۳۱۵
🔹 هاچ بک - اسپرت
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ام وی ام ۳۱۵ پلاس
🔹 اتوماتیک - هاچ بک
➖ کارخانه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ام وی ام ایکس ۲۲
🔹 دنده ای - لاکچری
➖ کارخانه: ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ام وی ام ایکس ۲۲
🔹 دنده ای - اسپرت
➖ کارخانه: ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ام وی ام ایکس ۲۲
🔹 اتوماتیک - لاکچری
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ام وی ام ایکس ۲۲
🔹 اتوماتیک - اسپرت
➖ کارخانه: ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ام وی ام ایکس ۳۳
🔹 اتوماتیک - اسپورت
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ام وی ام ایکس ۳۳
🔹 نیو فیس - اتوماتیک - اسپورت
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ام وی ام ایکس ۵۵
🔹 اکسلنت
➖ کارخانه: ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ام وی ام ایکس ۵۵
🔹 اسپورت
➖ کارخانه: ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

🔹 چری آریزو ۵
🔹 دنده ای - لاکچری
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 چری آریزو ۵ توربو
🔹 اتوماتیک - اکسلنت
➖ کارخانه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

🔹 چری آریزو ۶ توربو
🔹 اکسلنت
➖ کارخانه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰

🔹 چری تیگو ۵ - آی ای
➖ کارخانه: ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 چری تیگو ۷ - آی ای
➖ کارخانه: ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰