قیمت سکه امروز 24 خرداد 1401 اعلام شد + قیمت سکه امامی سه شنبه 141/3/24

قیمت سکه امروز 24 خرداد 1401 اعلام شد / قیمت سکه بهار آزادی در جریان معاملات امروز سه شنبه 24 خرداد 1401 مبلغ 15میلیون و 399 هزار تومان رسید.  به گزارش واضح نیوز اقتصادی: قیمت سکه امامی در جریان
قیمت سکه امروز 24 خرداد 1401 اعلام شد + قیمت سکه امامی سه شنبه 141/3/24

قیمت سکه امروز 24 خرداد 1401 اعلام شد / قیمت سکه بهار آزادی در جریان معاملات امروز سه شنبه 24 خرداد 1401 مبلغ 15میلیون و 399 هزار تومان رسید. 

به گزارش واضح نیوز اقتصادی: قیمت سکه امامی در جریان معاملات امروز سه شنبه 23 خرداد 1401 مبلغ 16 میلیون و 17 هزار تومان و سکه بهار آزادی  15میلیون و 399 هزار تومان تومن رسید.

در بازار آزاد قیمت نیم سکه 9 میلیون 50 تومان، ربع سکه 6 میلیون 50 هزارتومان و سکه گرمی به مبلغ 3 میلیون 270 تومان است.