تبلیغات بنری
حالوا : قیمت سکه در بازار نسبت به قیمت های رسمی که از طرف نهاد های دولتی اعلام میشود اختلاف قیمت تقریبا 400 هزار تومانی دارد.   امروز دوشنبه 25  تیر 97 قیمت سکه با کاهش قیمت 80 هزار تومانی به  2.680.000 تومان رسید .  البته در بازار آزاد قیمت سکه نزدیکای 3.000.000 تومان میباشد .       جدول قیمت سکه - 25 تیر 97    
قیمت سکه به دو میلیون و ششصد و بیست هزار تومان رسید

حالوا : قیمت سکه در بازار نسبت به قیمت های رسمی که از طرف نهاد های دولتی اعلام میشود اختلاف قیمت تقریبا 400 هزار تومانی دارد.

 

امروز دوشنبه 25  تیر 97 قیمت سکه با کاهش قیمت 80 هزار تومانی به  2.680.000 تومان رسید .  البته در بازار آزاد قیمت سکه نزدیکای 3.000.000 تومان میباشد .

 

 

 

جدول قیمت سکه - 25 تیر 97

 

قیمت سکه 25 تیر 97