قیمت سکه پارسیان تا پیش از ظهر امروز ۴ خردادماه ۱۴۰۱

قیمت سکه پارسیان تا پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.  جدیدترین قیمت انواع سکه پارسیان  ۱. سکه ۵۰ سوتی به ۷۰۹.۷۰۰ ریال رسید. ۲. سکه ۱۰۰ سوتی به ۱.۳۹۹.۴۰۰ ری
قیمت سکه پارسیان تا پیش از ظهر امروز ۴ خردادماه ۱۴۰۱

قیمت سکه پارسیان تا پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید. 

جدیدترین قیمت انواع سکه پارسیان 

۱. سکه ۵۰ سوتی به ۷۰۹.۷۰۰ ریال رسید.

۲. سکه ۱۰۰ سوتی به ۱.۳۹۹.۴۰۰ ریال رسید.

۳. سکه ۱۵۰ سوتی به ۲.۰۸۹.۱۰۰ ریال رسید.

۴. سکه ۲۰۰ سوتی به ۲.۷۷۸.۸۰۰ ریال رسید.

۵. سکه ۲۵۰ سوتی به ۳.۴۶۸.۵۰۰ ریال رسید.

۶. سکه ۳۰۰ سوتی به ۴.۱۵۸.۲۰۰ ریال رسید.

۷. سکه ۴۰۰ سوتی به ۵.۵۳۷.۶۰۰ ریال رسید.

۸. سکه ۵۰۰ سوتی به ۶.۹۱۷.۰۰۰ ریال رسید.

۹. سکه یک گرمی پارسیان به ۱۳.۸۱۴.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. سکه ۱.۵ گرمی پارسیان به ۲۰.۶۹۳.۰۰۰ ریال رسید.

۱۱. سکه دو گرمی پارسیان به ۲۷.۶۰۸.۰۰۰ ریال رسید.

منبع : ایمنا