قیمت سکه پارسیان قبل از امروز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

واضح نیوز اقتصادی: قیمت سکه پارسیان در روز دوشنبه ۲ خرداد را در گزارش امروز واضح نیوز بخوانید.  قیمت انواع سکه پارسیان قبل از ظهر امروز دوشنبه در معاملات امروز به شرح زیر است: ۱. سکه ۵۰ سوتی
قیمت سکه پارسیان قبل  از امروز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

واضح نیوز اقتصادی: قیمت سکه پارسیان در روز دوشنبه ۲ خرداد را در گزارش امروز واضح نیوز بخوانید. 

قیمت انواع سکه پارسیان قبل از ظهر امروز دوشنبه در معاملات امروز به شرح زیر است:

۱. سکه ۵۰ سوتی به ۷۰۹.۸۵۰ ریال رسید.

۲. سکه ۱۰۰ سوتی به ۱.۳۹۹.۷۰۰ ریال رسید.

۳. سکه ۱۵۰ سوتی به ۲.۰۸۹.۵۵۰ ریال رسید.

۴. سکه ۲۰۰ سوتی به ۲.۷۷۹.۴۰۰ ریال رسید.

۵. سکه ۲۵۰ سوتی به ۳.۴۶۹.۲۵۰ ریال رسید.

۶. سکه ۳۰۰ سوتی به ۴.۱۵۹.۱۰۰ ریال رسید.

۷. سکه ۴۰۰ سوتی به ۵.۵۳۸.۸۰۰ ریال رسید.

۸. سکه ۵۰۰ سوتی به ۶.۹۱۸.۵۰۰ ریال رسید.

۹. سکه یک گرمی پارسیان به ۱۳.۸۱۷.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. سکه ۱.۵ گرمی پارسیان به ۲۰.۶۹۷.۵۰۰ ریال رسید.

۱۱. سکه دو گرمی پارسیان به ۲۷.۶۱۴.۰۰۰ ریال رسید.

منبع : ایمنا