قیمت سکه پارسیان امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ (پیش از ظهر امروز چهارشنبه)

قیمت جدید سکه پارسیان یک گرمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۱ خرداد ؛ یک میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار تومان اعلام شد .‌ نرخ انواع سکه پارسیان تا پیش از معاملات امروز به شرح زیر است: قیمت سکه
قیمت سکه پارسیان امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ (پیش از ظهر امروز چهارشنبه)

قیمت جدید سکه پارسیان یک گرمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۱ خرداد ؛ یک میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار تومان اعلام شد .‌

نرخ انواع سکه پارسیان تا پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

قیمت سکه ۵۰ سوتی به ۷۳۳.۵۰۰ ریال 

سکه ۱۰۰ سوتی به ۱.۴۴۷.۰۰۰ ریال 

سکه ۱۵۰ سوتی به ۲.۱۶۰.۵۰۰ ریال

سکه ۲۰۰ سوتی به ۲.۸۷۴.۰۰۰ ریال

سکه ۲۵۰ سوتی به ۳.۵۸۷.۵۰۰ ریال 

سکه ۳۰۰ سوتی به ۴.۳۰۱.۰۰۰ ریال

سکه ۴۰۰ سوتی به ۵.۷۲۸.۰۰۰ ریال

سکه ۵۰۰ سوتی به ۷.۱۵۵.۰۰۰ ریال 

قیمت سکه یک گرمی پارسیان به ۱۴.۲۹۰.۰۰۰ ریال 

قیمت سکه ۱.۵ گرمی پارسیان به ۲۱.۴۰۷.۰۰۰ ریال 

قیمت سکه دو گرمی پارسیان به ۲۸.۵۶۰.۰۰۰ ریال