قیمت سیمان کیسه ای و سیمان فله ای در بهار و تابستان ۱۴۰۱

قیمت جدید سیمان در تابستان 1401 + ابلاغیه اتحادیه : انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان قیمت های جدید سیمان را اعلام کرد. قیمت سیمان فله,قیمت سیمان صوفیان,قیمت سیمان پاکتی 1401,افزایش قیمت سیمان,قیمت سیم
قیمت سیمان کیسه ای و سیمان فله ای در بهار و تابستان ۱۴۰۱

قیمت جدید سیمان در تابستان 1401 + ابلاغیه اتحادیه : انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان قیمت های جدید سیمان را اعلام کرد. قیمت سیمان فله,قیمت سیمان صوفیان,قیمت سیمان پاکتی 1401,افزایش قیمت سیمان,قیمت سیمان شاهرود,قیمت سیمان آنلاین,نمودار قیمت سیمان,قیمت سیمان در کرمانشاه و کردستان

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان قیمت های جدید سیمان را اعلام کرد.

در نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به کارخانجات سیمان آمده است:

واضح نیوز : پیرو درخواست مورخ 15 فروردین ماه 1400 مدیران عامل شرکتهای سیمان و هماهنگی های انجام شده با مراجع ذی صلاح از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و معاونت مامور معدنی وزار صنعت نهایتا قیمتهای جدید سیمان مورد توافق قرار گرفت که از تاریخ 31 فروردین ماه امسال قابل اجرا می باشد البته نظر به اینکه انجمن سیمان به استناد تعهد اخذ شده در صورت جلسه فوق الاشاره و به نمایندگی از طرف صنعت سیمان متعهد به ایجاد تعادل در بازار و تامین کمبود بازار گردیده است.

لذا مقتضی است با تشکیل منظم جلسات کارگروه های استانی و با هماهنگی انجمن نسبت به تامین سیمان مورد نیاز مصارف مردمی، پروژه های ساختمانی و صنایع سیمان اقدام و از تحویل سیمان به دلالان جدا خودداری شود.