قیمت مرغ امروز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

واضح نیوز بازار: آخرین قیمت مرغ گرم در فروشگاه ها امروز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ و انواع آن را در این گزارش بخوانید.  قیمت مرغ گرم امروز (دوشنبه) دوم خرداد ۱۴۰۱ نسبت به روز قبل تغییر زیادی نداشته ا
قیمت مرغ امروز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

واضح نیوز بازار: آخرین قیمت مرغ گرم در فروشگاه ها امروز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ و انواع آن را در این گزارش بخوانید. 

قیمت مرغ گرم امروز (دوشنبه) دوم خرداد ۱۴۰۱ نسبت به روز قبل تغییر زیادی نداشته است.

قیمت مرغ گرم امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه بود.

بر اساس گزارش بازار، قیمت انواع مرغ در ۲ خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۶۳,۵۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۶۸,۵۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۷۶,۰۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

۷۸,۴۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

۷۶,۵۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۷۰,۰۰۰

بال کبابی ساده – بدون نوک بال

۵۷,۰۰۰

بازوی کبابی ساده

۴۴,۵۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۵۱,۰۰۰

فیله مرغ

۹۹,۷۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۲۰,۰۰۰

شنیسل بدون آرد

۹۱,۲۰۰

جوجه چینی

جوجه کباب بی‌استخوان و بدون بازو ساده

۹۱,۲۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

پاچینی ۱۰ عددی مرغ

مرغ کنتاکی

دل مرغ پاک کرده

۱۷,۰۰۰

جگر مرغ

۱۳,۰۰۰

سنگدان مرغ

۱۸,۰۰۰

پای مرغ

۷,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

۷۸,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

۶۲,۰۰۰

بلدرچین کامل تازه (بسته ۱۰۰۰گرمی)

۸۹,۰۰۰

مرغ کامل منجمد، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی)

مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی)

۵۵,۵۰۰