قیمت نفت سنگین ایران افزایش یافت

قیمت نفت سنگین ایران افزایش یافت واضح نیوز؛ جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در سپتامبر، به ۹۴ دلار و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید که هفت دلار و ۵ سنت معادل هشت درصد در مقایسه با قی
قیمت نفت سنگین ایران افزایش یافت

قیمت نفت سنگین ایران افزایش یافت

واضح نیوز؛ جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در سپتامبر، به ۹۴ دلار و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید که هفت دلار و ۵ سنت معادل هشت درصد در مقایسه با قیمت ۸۷ دلار و ۵۸ سنت در اوت، افزایش داشت که سومین رشد ماهانه متوالی این گرید نفتی بوده است./ایسنا