قیمت و تعرفه پرداخت و برجسته تابلوفرش در سال ۱۴۰۱ + لیست قیمت

واضح نیوز- لیست قیمت پرداخت و برجسته و فرش تابلوفرش دستبافت در تبریز در سال ۱۴۰۱ قیمت خدمات پرداخت و برجسته زنی تابلوفرش در تبریز و سایز شهرها در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد .  برجسته زنی تابل
قیمت و تعرفه پرداخت و برجسته تابلوفرش در سال ۱۴۰۱ + لیست قیمت

واضح نیوز- لیست قیمت پرداخت و برجسته و فرش تابلوفرش دستبافت در تبریز در سال ۱۴۰۱

قیمت خدمات پرداخت و برجسته زنی تابلوفرش در تبریز و سایز شهرها در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد . 

برجسته زنی تابلوفرش به معنی سه بعدی کردن آن میباشد .

جدول تعرفه و دستمزد خدمات پرداخت و برجسته کردن تابلوفرش های دستبافت و همچنین پرداخت ساده فرش دستباف بدین شرح میباشد. 

لازم به ذکر است که این قیمت ها به مربوط به تبریز میباشد. ممکن است تعرفه در شهرهای دیگر متفاوت از قیمت زبر میباشد. 

موضوعات محاسبه قیمت تومان
آیات قرانی  هر متر مربع ۸۰۰/۰۰۰
مناظر طبیعی هر متر مربع ۸۵۰/۰۰۰
گل و گلدان هر متر مربع ۸۵۰/۰۰۰
حیوانات 

هر متر مربع

۹۵۰/۰۰۰
تندیس

هر متر مربع

۸۰۰/۰۰۰
فرش زیرپایی 

هر متر مربع

۲/۵۰۰/۰۰۰
مینیاتورها 

هر متر مربع

۱/۳۰۰/۰۰۰
طرحهای ایرانی

هر متر مربع

۱/۲۰۰/۰۰۰
طرحهای خارجی

هر متر مربع

۱/۲۰۰/۰۰۰