قیمت گوشت قرمز ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ اعلام شد + لیست قیمت

واضح نیوز اقتصادی؛ قیمت انواع گوشت قرمز در بازار اعلام شد.قیمت گوشت قرمز دچار نوسانات قیمتی زیادی در خرداد ۱۴۰۱ شد .بخوانید آخرین قیمت انواع گوشت قرمز را در دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ جدیدترین قیمت گ
قیمت گوشت قرمز ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ اعلام شد + لیست قیمت

واضح نیوز اقتصادی؛ قیمت انواع گوشت قرمز در بازار اعلام شد.قیمت گوشت قرمز دچار نوسانات قیمتی زیادی در خرداد ۱۴۰۱ شد .بخوانید آخرین قیمت انواع گوشت قرمز را در دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

جدیدترین قیمت گوشت قرمز ؛ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 170 تا 180 هزار تومان به فروش می رسد.

بر اساس مشاهدات میدانی از قیمت گوشت قرمز در مغازه‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو ران گوساله ۲۰۰ تا ۲۱۵ هزار تومان، قلوگاه گوسفندی ۱۴۰ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۸۰ هزار تومان، گردن و سردست گوسفندی ۱۵۵ هزار تومان و شقه گوسفندی ۱۵۵ هزار تومان است .

گفتنی است قیمت‌های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.

 

قیمت هفته گذشته خرده فروشی گوشت قرمز برای هر کیلو شقه گوسفندی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، سردست و گردن گوسفندی ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان، ران گوسفندی بیش از ۲۰۰ هزار تومان، قلوه‌گاه گوسفندی ۱۴۰ و ران گوساله ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان بود.