قیمت ۸ محصول ایران‌خودرو توسط شورای رقابت اعلام شد ; مهر 1402

مخالفت شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودروها/٨ محصول فاقد قیمت تعیین شد مدیر روابط عمومی شورای رقابت :افزایش قیمت خودروها اعم از داخلی و مونتاژی، در شورای رقابت رد شد.    تنها قیمت هشت خ
قیمت ۸ محصول ایران‌خودرو توسط شورای رقابت اعلام شد ; مهر 1402

مخالفت شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودروها/٨ محصول فاقد قیمت تعیین شد

مدیر روابط عمومی شورای رقابت :افزایش قیمت خودروها اعم از داخلی و مونتاژی، در شورای رقابت رد شد.   

تنها قیمت هشت خودروی جدید گروه صنعتی ایران‌خودرو که فاقد قیمت بودند، قیمت‌گذاری شدند. 

این محصولات اعلام شد.

قیمت ۸ محصول ایران‌خودرو اعلام شد

شورای رقابت در جلسه روز گذشته خود (سه‌شنبه ۲۵ مهر ماه) بر اساس مصوبه ۶۱۱، قیمت هشت محصول گروه صنعتی ایران‌ خودرو را که فاقد قیمت بودند تعیین کرد.