• پنجشنبه 12 خرداد 1401 - 7:08
  • 265
  • 0 دیدگاه

لیسیدن الت زنانه از نظر مراجع تقلید حرام است ؟ حکم شرعی خوردن واژن زن

لیسیدن الت زنانه از نظر مراجع تقلید حرام است ؟ حکم شرعی خوردن واژن زن

لیسیدن الت زنانه از نظر مراجع تقلید حرام است ؟ حکم شرعی خوردن واژن زن