• چهارشنبه 11 خرداد 1401 - 21:47
  • 646
  • 0 دیدگاه

ماجرای روحانی شدن حسین سلامی فوتبالیست آبادانی و کمک در متروپل + عکس

حسین سلامی بازیکن سابق فوتبال و تیم صنعت نفت آبادان و ماجرای روحانیت وی بعد از فوتبال و کمک رسانی به ساختمان متروپل را در این بخش بخوانید  ویدئوی منتشر شده حسین سلامی روحانی فوتبالیست آبادانی
ماجرای روحانی شدن حسین سلامی فوتبالیست آبادانی و کمک در متروپل + عکس

حسین سلامی بازیکن سابق فوتبال و تیم صنعت نفت آبادان و ماجرای روحانیت وی بعد از فوتبال و کمک رسانی به ساختمان متروپل را در این بخش بخوانید 

حسین سلامی

ویدئوی منتشر شده حسین سلامی روحانی فوتبالیست آبادانی ، خیلی از کاربران شبکه های را به تحسین واداشت. 

حسین سلامی متروپل

 از زمانی که ساختمان متروپل ریزش کرده حسین سلامی در کنار امدادگران در حال خدمت رسانی و آواربرداری میباشد .