ماجرای هدیه شمشیر گرانقیمت پادشاه عمان به رئیسی + عکس

شمشیر از طلای ۱۸ عیار هندی و غلاف آن از چرم ببر سیاه ایتالیایی هدیه هیثم پادشاه عمان به ابراهیم رییسی رئیس جمهور ایران را ببینید 
ماجرای هدیه شمشیر گرانقیمت پادشاه عمان به رئیسی + عکس

شمشیر از طلای ۱۸ عیار هندی و غلاف آن از چرم ببر سیاه ایتالیایی هدیه هیثم پادشاه عمان به ابراهیم رییسی رئیس جمهور ایران را ببینید 

شمیر طلا پادشاه عمان به رئیس جمهور ایران ابراهیمی رئیسی