• پنجشنبه 19 اسفند 1400 - 12:57
  • 191
  • 0 دیدگاه

ماجرا و جزئیات خبر مهاجرت رضا صادقی با یک استوری در اینستاگرام + عکس

اگر چنین همسری داری، پس شانس آوردی!  در یک تحقیق علمی ثابت شده است که زنان سینه بزرگ و بدن سفید و باسن بزرگ، اکثر مردان را به سوی خود حذب میکنند.  مردان عاشق زنان سینه بزرگ و باسن بزرگ هستن
ماجرا و جزئیات خبر مهاجرت رضا صادقی با یک استوری در اینستاگرام + عکس

اگر چنین همسری داری، پس شانس آوردی! 

در یک تحقیق علمی ثابت شده است که زنان سینه بزرگ و بدن سفید و باسن بزرگ، اکثر مردان را به سوی خود حذب میکنند.  مردان عاشق زنان سینه بزرگ و باسن بزرگ هستند. مردان دوست دارند در هنگام سکس با همسرانشان، سینه آن را بفشارند هر چقدر سینه ها بزرگ تر باشد نرمی بیشتر دارد و لذت آنها چندین برابر است.  همچنین مردان دوست ندارد در بدن همسر خود مو ببینند. در مجموع مردان عاشق زنان سینه بزرگ سفید،  باسن بزرگ سفید، بدن سفید،  و صورت بدون جوش و مو هستند. این دسته از زنان به راحتی نصیب هر مردی نمیشوند. 

حرامت بشه،  درد بی درمون بگیری اگر همچین زنی نصیبتان شده!