• پنجشنبه 26 خرداد 1401 - 12:32
  • 535
  • 0 دیدگاه

ماجرا و جزییات کامل خبر اخراج نعمت احمدی از دانشگاه آزاد عضو هیات علمی دانشگاه

واضح نیوز فرهنگی : نعمت احمدی از دانشگاه اخراج شد. نعمت احمدی میگوید ابتدا حقوقم را قطع کردند و پس از آن اعلام کردند که دانشگاه نمی‌تواند با من ادامه همکاری دهد. جزئیات اخراج نعمت احمدی از دانشگ
ماجرا و جزییات کامل خبر اخراج نعمت احمدی از دانشگاه آزاد عضو هیات علمی دانشگاه

واضح نیوز فرهنگی : نعمت احمدی از دانشگاه اخراج شد. نعمت احمدی میگوید ابتدا حقوقم را قطع کردند و پس از آن اعلام کردند که دانشگاه نمی‌تواند با من ادامه همکاری دهد.

جزئیات اخراج نعمت احمدی از دانشگاه آزاد

نعمت احمدی استاد و عضو هیات علمی واحد مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، از این دانشگاه اخراج شده است.

 احمدی گفته است که با امضای سرپرست معاونت امور آموزشی این دانشگاه، او از دانشگاه اخراج شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه در رابطه با این خبر گفت که ابتدا حقوقم را قطع کردند و پس از آن اعلام کردند که دانشگاه نمی‌تواند با من ادامه همکاری دهد.

ماجرای اخراج از کجا شروع شد؟

 هفته گذشته فیاض زاهد (استاد تاریخ دانشگاه آزاد تهران مرکز) با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد از بازنشستگی اجباری وکیل نعمت احمدی از کرسی تدریس گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکزی) خبر داده بود.

اخراج نعمت احمدی از دانشگاه

وکیل نعمت احمدی متقابلا با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد با انتشار متن نامه اخراجش، نسبت به عملکرد مسئولین دانشگاه آزاد انتقاد کرد و نوشت: کسانی که امروز اداره امور دانشگاه را برعهده دارند جزو خانواده دانشگاه آزاد نیستند.

وکیل نعمت اله احمدی نوشت:

دوست و همکار حالا دیگر باید گفت – سابقم- آقای دکتر فیاض زاهد که خود مظهر دانش و در زمانه عسرت و تنگی رفاقت نماد بی‌بدیلی است از دوستی، خطر کرد و در نوشته‌ای که باید جزو اخوانیاتش خواند از بازنشستگی اجباری اینجانب در گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز یاد کرده است.