• جمعه 28 مهر 1402 - 8:54
  • 198
  • 0 دیدگاه

ویدیو | مادربزرگ ای که طرفدار «ماکان بند» است!| همخوانی مادربزرگ با ماکان بند در کنسرت ماکان

ویدیو | مادربزرگ ای که طرفدار «ماکان بند» است! همخوانی قابل توجه یکی از طرفداران ماکان بند در کنسرت این گروه که یک خانم مسن است، در شبکه های اجتماعی بازدید زیادی داشته است.  
ویدیو | مادربزرگ ای که طرفدار «ماکان بند» است!| همخوانی مادربزرگ با ماکان بند در کنسرت ماکان

ویدیو | مادربزرگ ای که طرفدار «ماکان بند» است!

همخوانی قابل توجه یکی از طرفداران ماکان بند در کنسرت این گروه که یک خانم مسن است، در شبکه های اجتماعی بازدید زیادی داشته است.