1 ​ 2 مالت کشور اروپایی بدون کرونا ویروس

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

مالت کشور اروپایی بدون کرونا ویروس

مقامات بهداشتی و درمانی در مالت امروز یکشنبه اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته هیچ مورد جدیدی از کروناویروس ثبت نشده است و این روز نخستین روز را نشان می دهد که از زمان شروع شیوع بیماری در کشور هیچگونه عفونت شناسایی نشده است.   کریس ورن ، وزیر بهداشت ، گفت: "تصمیمات مربوط به کاهش محدودیت در فعالیتهای اقتصادی براساس علم و ارقام در روزهای آینده اتخاذ می شود" و افزود: "اکنون باید مراقب شیوع دوم باشیم."   مقامات بهداشت و درمان اولین عفونت تاج را در 7 مارس ثبت کردند و تعداد کل امروز را به 450…

تبلیغات بنری
مقامات بهداشتی و درمانی در مالت امروز یکشنبه اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته هیچ مورد جدیدی از کروناویروس ثبت نشده است و این روز نخستین روز را نشان می دهد که از زمان شروع شیوع بیماری در کشور هیچگونه عفونت شناسایی نشده است.   کریس ورن ، وزیر بهداشت ، گفت: "تصمیمات مربوط به کاهش محدودیت در فعالیتهای اقتصادی براساس علم و ارقام در روزهای آینده اتخاذ می شود" و افزود: "اکنون باید مراقب شیوع دوم باشیم."   مقامات بهداشت و درمان اولین عفونت تاج را در 7 مارس ثبت کردند و تعداد کل امروز را به 450…
مالت کشور اروپایی بدون کرونا ویروس

مقامات بهداشتی و درمانی در مالت امروز یکشنبه اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته هیچ مورد جدیدی از کروناویروس ثبت نشده است و این روز نخستین روز را نشان می دهد که از زمان شروع شیوع بیماری در کشور هیچگونه عفونت شناسایی نشده است.

 

کریس ورن ، وزیر بهداشت ، گفت: "تصمیمات مربوط به کاهش محدودیت در فعالیتهای اقتصادی براساس علم و ارقام در روزهای آینده اتخاذ می شود" و افزود: "اکنون باید مراقب شیوع دوم باشیم."

 

مقامات بهداشت و درمان اولین عفونت تاج را در 7 مارس ثبت کردند و تعداد کل امروز را به 450 نفر رساند ، در حالی که چهار سالمند درگذشت.

 

مالت در مدارس سابق ، فرودگاه بین المللی مالت و مغازه های غیر ضروری بسته شده است و از تجمعاتی که بیش از 3 نفر در آن شرکت می کنند ، جلوگیری کرده است.