متن نامه عاشقانه گاندی به همسرش (خوب من هنر در فاصله هاست )

واضح نیوز : متن نامه عاشقانه گاندی به همسرش و شعر هنر در فاصله هاست گاندی به همسرش را در این بخش مشاهده می کنید . نامه عاشقانه و تاثیرگذار گاندی خطاب به همسرش : خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ... زی
متن نامه عاشقانه گاندی به همسرش (خوب من هنر در فاصله هاست )

واضح نیوز : متن نامه عاشقانه گاندی به همسرش و شعر هنر در فاصله هاست گاندی به همسرش را در این بخش مشاهده می کنید .

نامه عاشقانه و تاثیرگذار گاندی خطاب به همسرش :

خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ...

زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم .

تو ، نباید آنکسی باشی که من میخواهم ، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی .

کسی که تو از من می خواهی بسازی یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت .

من باید بهترین خودم باشم برای تو و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من

خوب ِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها .

زندگی ست دیگر...

همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست

همه سازهایش کوک نیست

باید یاد گرفت با هر سازش رقصید

حتی با ناکوک ترین ناکوکش

 اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن

حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد

به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند

به این سالها که به سرعت برق گذشتند

به جوانی که رفت

میانسالی که می رود

حواست باشد به کوتاهی زندگی

به زمستانی که رفت

بهاری که دارد تمام می شود کم کم

ریز ریز

آرام آرام

نم نمک

زندگی به همین آسانی می گذرد

ابرهای آسمان زندگی گاهی می بارد گاهی هم صاف است

بدون ابر بدون بارندگی

هر جور که باشی..

درباره گاندی

مهانداس کارامچاند گاندی متولد ۱۸۶۹ - درگذشت: ۳۰ ژانویه ۱۹۴۸) رهبر سیاسی و معنوی هندی‌ها بود که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد. او در طول زندگیش استفاده از هر نوع ترور و خشونت برای رسیدن به مقاصد را رد می‌کرد.