• شنبه 22 مهر 1402 - 10:19
  • 136
  • 0 دیدگاه

خبر خوش برای کشاورزان / محدودیت کشت دوم برداشته می‌شود

 در این بخش خبری به خبر برداشته شدن محدودیت کشت دوم توسط معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: با بهبود شرایط بارندگی‌ها برای فصل زراعی آینده محدودیت‌های کشت دوم برداشته می‌شود.
خبر خوش برای کشاورزان / محدودیت کشت دوم برداشته می‌شود

 در این بخش خبری به خبر برداشته شدن محدودیت کشت دوم توسط معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: با بهبود شرایط بارندگی‌ها برای فصل زراعی آینده محدودیت‌های کشت دوم برداشته می‌شود.

واضح نیوز / محمد جوان‌بخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب، اظهار داشت: کشور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و ما با پدیده کم بارشی روبه‌رو هستیم که ضرورت دارد در کشت و زرع به استفاده بهینه از منابع آب به ویژه سیستم‌های مدرن آبیاری توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: با بهبود بارش‌ها و همچنین شرایط مناسب کشت و زرع، برخی از محدودیت‌های سال زراعی گذشته برداشته خواهد شد و امیدواریم کشت دوم در سال زراعی آینده برای کشاورزان مهیا و امکان بهره‌برداری فراهم آید.

جوان‌بخت اضافه کرد: همچنان برای کشت‌های نامتعارف فرآیند ممنوعیت و جلوگیری از عملیات کشت و زرع مورد توجه است و امیدواریم کشاورزان الگوی کشت ارائه شده را از سوی جهاد کشاورزی رعایت کنند. / تسنیم