تبلیغات بنری
حالوا - ایسنا : محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اعتماد به پیام رسان های ایرانی نیازمند زمان و وضع برخی قوانین و مقررات است، گفت: گزاره‌ای که گفته می‌شود پیام رسان‌های داخلی مورد استقبال مردم قرار نگرفته‌اند را به صورت مطلق و صددرصدی قبول ندارم.محمدجواد آذری جهرمی در خصوص استقبال مردم از پیام رسان های داخلی اظهار کرد: من چنین اعتقادی ندارم که عنوان می شود مردم از پیام رسان های داخلی استقبال نکرده‌اند.وی با بیان این‌که ظرفیت پیام‌رسان‌های…
مردم چقدر به پیام رسان های ایرانی اعتماد کرده اند ؟

حالوا - ایسنا : محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اعتماد به پیام رسان های ایرانی نیازمند زمان و وضع برخی قوانین و مقررات است، گفت: گزاره‌ای که گفته می‌شود پیام رسان‌های داخلی مورد استقبال مردم قرار نگرفته‌اند را به صورت مطلق و صددرصدی قبول ندارم.

محمدجواد آذری جهرمی در خصوص استقبال مردم از پیام رسان های داخلی اظهار کرد: من چنین اعتقادی ندارم که عنوان می شود مردم از پیام رسان های داخلی استقبال نکرده‌اند.

وی با بیان این‌که ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی برای استفاده مردم مطلوب بوده است، افزود: اعتماد به پیام رسان های داخلی و نصب آنها توسط مردم با توجه به شرایط فعلی و توانمندی های این نرم افزارها خوب بوده است.


پیام رسان های داخلی باید به لحاظ فنی، ظرفیت های نرم افزارهای خود را توسعه دهند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید به لحاظ زیرساختی اقدامات بیشتری در این حوزه انجام دهد.