تبلیغات بنری
مهناز افشار با انتشاز عکسی از خود و دخترش در آسانسور با ماسک بدون پوشش خاصی مخاطبانش را غالگیر کرد
(عکس) مهناز افشار و دخترش در آسانسور با پوشش کرونایی

مهناز افشار با انتشاز عکسی از خود و دخترش در آسانسور با ماسک بدون پوشش خاصی مخاطبانش را غالگیر کرد