• یکشنبه 30 مهر 1402 - 20:55
  • 102
  • 0 دیدگاه

نتایج آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ۱۴٠۲ | نتیجه مرحله تکمیل ظرفیت آزمون «آموزگاری» آموزش و پرورش منتشر شد

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون «آموزگاری» آموزش و پرورش منتشر شد کارنامه‌ی مرحله‌ی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه‌ی رشته شغلی «آموزگار ابتدایی&r
نتایج آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ۱۴٠۲ |  نتیجه مرحله تکمیل ظرفیت آزمون «آموزگاری» آموزش و پرورش منتشر شد

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون «آموزگاری» آموزش و پرورش منتشر شد

کارنامه‌ی مرحله‌ی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه‌ی رشته شغلی «آموزگار ابتدایی» و «آموزگار استثنایی» منتشر شد.