نواب رئیس مجلس برای سال سوم انتخاب شدند+اسامی کاندیداهای نواب ریاست مجلس

واضح نیوز سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نایب رئیس اول و دوم مجلس شورای اسلامی برای سومین سال فعالیت دوره یازدهم را انتخاب کردند.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و
نواب رئیس مجلس برای سال سوم انتخاب شدند+اسامی کاندیداهای نواب ریاست مجلس

واضح نیوز سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نایب رئیس اول و دوم مجلس شورای اسلامی برای سومین سال فعالیت دوره یازدهم را انتخاب کردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در جریان برگزاری انتخابات اجلاسیه سوم مجلس یازدهم، علی نیکزاد و عبدالرضا مصری را به عنوان نواب رئیس انتخاب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نایب رئیس اول و دوم مجلس شورای اسلامی برای سومین سال فعالیت دوره یازدهم را انتخاب کردند. 
اسامی کاندیداهای نواب ریاست مجلس اعلام شد

اسامی کاندیداهای نواب ریاست مجلس به شرح ذیل است:

عبدالرضا مصری

علی نیکزاد

خانم هاجر چناری

ابراهیم عزیزی کرمانشاه

مجتبی ذالنوری

ایسنا / فارس