• دوشنبه 30 خرداد 1401 - 19:10
  • 1993
  • 0 دیدگاه

نوزاد رها شده با تلخ ترین نامه ؛ بجه حلاله ما صیغه بودیم

نوزاد رها شده در جلوی درب یک درمانگاه توسط یک زن و شوهر صیغه ای رها شده است و نامه ای کنار نوزاد بود . متن نامه حکایت از این دارد که مادر نتوانسته هزینه مگهداری نوزاد را تامین کند و ناچار به رها کردن
نوزاد رها شده با تلخ ترین نامه ؛ بجه حلاله ما صیغه بودیم

نوزاد رها شده در جلوی درب یک درمانگاه توسط یک زن و شوهر صیغه ای رها شده است و نامه ای کنار نوزاد بود . متن نامه حکایت از این دارد که مادر نتوانسته هزینه مگهداری نوزاد را تامین کند و ناچار به رها کردن نوزاد می‌شود. 

مادر نوزاد نوشته:اسمش سیروانه،۲۳روزشه،به هر دری زدم نتونستم نگهش دارم،حتی یه سرپناه نداشتم،بچه حلاله،من و پدرش صیغه بودیم،دیدم بهترین راه برای خوشبختیش اینه که تو بهزیستی بزرگ بشه