هزینه تأمین وسایل بهداشتی مهر ماه 1402 معلولان ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی امروز 14 آبان واریز شد

هزینه تأمین وسایل بهداشتی مهر ماه 1402 معلولان ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی به حساب کارت بانک رفاه این عزیزان واریز گردید. کمری، سینه‌ای، گردنی مبلغ: 600/000 تومان 1402/08/14-11:1
هزینه تأمین وسایل بهداشتی مهر ماه 1402 معلولان ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی امروز 14 آبان واریز شد

هزینه تأمین وسایل بهداشتی مهر ماه 1402 معلولان ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی به حساب کارت بانک رفاه این عزیزان واریز گردید. کمری، سینه‌ای، گردنی

مبلغ: 600/000 تومان

1402/08/14-11:1