هواشناسی ۱۲ آبان ۱۴٠۲ / وضعیت آب و هوا امروز جمعه ۱۴٠۲/۸/۱۲ / ورود موج بارشی جدید از روز شنبه به کشور !

هواشناسی ۱۲ آبان و وضعیت آب و هوا امروز جمعه ۱۴٠۲/۸/۱۲ / ورود موج بارشی جدید از روز شنبه به کشور ! هواشناسی امروز جمعه و وضعیت آب و هوای استان ها  12 آبان 1402 طی امروز جمعه نیز در بسیاری از نق
هواشناسی ۱۲ آبان ۱۴٠۲ / وضعیت آب و هوا امروز جمعه ۱۴٠۲/۸/۱۲ / ورود موج بارشی جدید از روز شنبه به کشور !

هواشناسی ۱۲ آبان و وضعیت آب و هوا امروز جمعه ۱۴٠۲/۸/۱۲ / ورود موج بارشی جدید از روز شنبه به کشور !

هواشناسی امروز جمعه و وضعیت آب و هوای استان ها  12 آبان 1402

طی امروز جمعه نیز در بسیاری از نقاط کشور شاهد وقوع بارش های رگباری خواهیم بود که البته نسبت به امروز از شدت و گستردگی پایین تری برخوردار است .

اما از روز شنبه ۱۳ آبان، موج بارشی جدیدی وارد کشور شده و بسیاری از نقاط نیمه شمالی کشور بار دیگر شاهد وقوع بارش های نسبتاً سراسری و خوبی خواهند بود‌‌.

شدت اصلی بارش ها در استان های ساحلی خزر خواهد بود و در دامنه‌های جنوبی البرز و مناطقی از شمال غرب کشور نیز برای فردا بارش های نسبتاً خوبی خواهیم داشت .