واردات خودرو باز شود دلار 80 هزار تومان می شود

واردات خودرو باز شود دلار 80 هزار تومان می شود به گزارشواضح نیوز، محمدرضا باهنر  نائب رئیس مجالس هفتم، هشتم و نهم: مصوبه واردت خودرو مجلس ممکن است کمی التهابات بازار خودرو را سامان دهد اما از
واردات خودرو باز شود دلار 80 هزار تومان می شود

واردات خودرو باز شود دلار 80 هزار تومان می شود

به گزارشواضح نیوز، محمدرضا باهنر  نائب رئیس مجالس هفتم، هشتم و نهم: مصوبه واردت خودرو مجلس ممکن است کمی التهابات بازار خودرو را سامان دهد اما از آن طرف ممکن است قیمت دلار را به ۸۰ هزارتومان برساند. 

 یک سری تصمیمات عاطفی برای امروز مردم می‌گیریم ولی این تصمیم برای سال آینده مردم مضر است. مجلس و حاکمیت هم باید به فکر نان امشب مردم باشد و هم به دنبال برنامه‌های میان مدت و بلند مدت باشد.

منبع اسب بخار