• شنبه 22 مهر 1402 - 10:01
  • 55
  • 0 دیدگاه

واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مهرماه ۱۴۰۲ | جدول پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

در این بخش خبری به واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مهرماه ۱۴۰۲ و جدول پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مهرماه خواهیم پرداخت / پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از بیستم مهرماه آ
واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مهرماه ۱۴۰۲ | جدول پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

در این بخش خبری به واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مهرماه ۱۴۰۲ و جدول پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مهرماه خواهیم پرداخت / پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از بیستم مهرماه آغاز شده و تا سی‌ام ادامه خواهد داشت.

واضح نیوز / بنا بر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از روز پنجشنبه بیستم مهر آغاز شده است.

جدول تاریخ واریز مسمتری بازنشستگان مهر ماه 1402

واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مهرماه ۱۴۰۲ | جدول پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی