• پنجشنبه 05 خرداد 1401 - 22:48
  • 165
  • 0 دیدگاه
  • ورزشی ,

واکنش سردارآزمون به لغو بازی ایران و کانادا / ورزش را سیاسی نکنید

واکنش سردار آزمون به لغو بازی با کانادا : ورزش را سیاسی نکنید  . سردار آزمون | واکنش سردارآزمون | لغو بازی صدای سردارآزمون هم در آمد! | واکنش سردار آزمون به لغو بازی کانادا+ تصویر واکنش سردار آز
واکنش سردارآزمون به لغو بازی ایران و کانادا / ورزش را سیاسی نکنید

واکنش سردار آزمون به لغو بازی با کانادا : ورزش را سیاسی نکنید  . سردار آزمون | واکنش سردارآزمون | لغو بازی صدای سردارآزمون هم در آمد! | واکنش سردار آزمون به لغو بازی کانادا+ تصویر

واکنش سردار آزمون به لغو بازی با کانادا: ورزش را سیاسی نکنید

سردار‌ آزمون در پی لغو بازی های تیم ملی ایران  و کانادا در استوریهایش اعتراض کرد

واکنش سردار آزمون به لغو بازی با کانادا: ورزش را سیاسی نکنید