تبلیغات بنری
مهناز افشار به ماجرای توهین سحر قریشی به پاکبان واکنش داد و نوشت فقط تمرینی است برای خودم وگرنه نشستن لیست بدها و‌خوبها درست کردن کار سختی نیست.  و قطعا خانم قریشی بیش از من و شما در صدد دلجویی خواهد بود . هرکار خوبی رو‌‌ بلند بگید بذارید از هم یاد بگیریم وگرنه عکس و سینما همیشه هست  
واکنش مهناز افشار به ماجرای سحر قریشی و پاکبان

مهناز افشار به ماجرای توهین سحر قریشی به پاکبان واکنش داد و نوشت فقط تمرینی است برای خودم وگرنه نشستن لیست بدها و‌خوبها درست کردن کار سختی نیست.  و قطعا خانم قریشی بیش از من و شما در صدد دلجویی خواهد بود . هرکار خوبی رو‌‌ بلند بگید بذارید از هم یاد بگیریم وگرنه عکس و سینما همیشه هست

 

واکنش مهناز افشار به ماجرای سحر قریشی و پاکبان