• پنجشنبه 05 خرداد 1401 - 15:27
  • 410
  • 0 دیدگاه

واکنش نوید محمدزاده به بوسیدن فرشته حسینی در جشنواره کن ۲۰۲۲

واضح نیوز اجتماعی : فیلم واکنش نوید محمدزاده به بوسه فرشته حسینی در جشنواره کن ۲۰۲۲ با پاسخ نوید محمدزاده به بوسه روی فرش قرمز کن: زنمه ، دوست داشتم ماچش کنم. پاسخ نوید محمدزاده در جلسه مطبوعاتی فی
واکنش نوید محمدزاده به بوسیدن فرشته حسینی در جشنواره کن ۲۰۲۲

واضح نیوز اجتماعی : فیلم واکنش نوید محمدزاده به بوسه فرشته حسینی در جشنواره کن ۲۰۲۲ با پاسخ نوید محمدزاده به بوسه روی فرش قرمز کن: زنمه ، دوست داشتم ماچش کنم.

پاسخ نوید محمدزاده در جلسه مطبوعاتی فیلم برادران لیلا در جشنواره کن ، به لحظه‌ی بوسیدن همسرش فرشته حسینی روی فرش قرمز کن ثبت کرد این بود که : زنمه دوست داشتم ماچش کنم.