ورود سامانه بارشی و شروع بارش‌ها در نیمه غربی

ورود سامانه بارشی و شروع بارش‌ها در نیمه غربی سامانه بارشی امروز در نیمه غربی کشور و فردا در نوار شمالی،‌ غرب و برخی استان‌های واقع در جنوب غرب و جنوب کشور باعث بارش باران و در مناطق س
ورود سامانه بارشی و شروع بارش‌ها در نیمه غربی

ورود سامانه بارشی و شروع بارش‌ها در نیمه غربی

سامانه بارشی امروز در نیمه غربی کشور و فردا در نوار شمالی،‌ غرب و برخی استان‌های واقع در جنوب غرب و جنوب کشور باعث بارش باران و در مناطق سردسیر بارش برف می‌شود.

سامانه بارشی چهارشنبه در شمال شرق فعال بوده و سپس از کشور خارج می‌شود. 

در اکثر مناطق کشور وزش باد نسبتاً شدید و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.