تبلیغات بنری
  تیبای عزیز اکنون که چند صباحی بیشتر از عمر من باقی نمانده تو را به عنوان جانشین خودم انتخاب میکنم ... . 1.در برابر تحریم مقاوم باش ... و هرگز اجازه نده جنس خوب به تو نصب کنند ! . 2. هرسال که از عمرت گذشت 2 ملیون بزار رو قیمتت ... تا بتوانی وقتی بیست ساله شدی 100 میلیون بشوی ! . 3. تولیدت را انبوه کن. مطمئن باش مردم راهی جز خرید تو ندارند ! . 4. جوری رفتار کن که هر روز در قسمت حوادث آخرین خبر عکست را ببینند ! . 5. و در آخر وقتی بالغ شدی بگزار وانت تیبا هم بزنند..هرگز نام مرا فراموش نکن و این…
وصیت‌نامه عجیب پراید به تیبا

 

تیبای عزیز اکنون که چند صباحی بیشتر از عمر من باقی نمانده تو را به عنوان جانشین خودم انتخاب میکنم ...

.

1.در برابر تحریم مقاوم باش ... و هرگز اجازه نده جنس خوب به تو نصب کنند !

.

2. هرسال که از عمرت گذشت 2 ملیون بزار رو قیمتت ... تا بتوانی وقتی بیست ساله شدی 100 میلیون بشوی !

.

3. تولیدت را انبوه کن. مطمئن باش مردم راهی جز خرید تو ندارند !

.

4. جوری رفتار کن که هر روز در قسمت حوادث آخرین خبر عکست را ببینند !

.

5. و در آخر وقتی بالغ شدی بگزار وانت تیبا هم بزنند..هرگز نام مرا فراموش نکن و این راه را ادامه بده..ومثل من بهترین ونزدیکترین راه رسیدن مردم شریف به خدا باش و مردم ایران را به بهشت برین برسان

برچسب ها : , , ,