• پنجشنبه 20 مهر 1402 - 9:50
  • 164
  • 0 دیدگاه

وضعيت جوی و  ترافیکی / پنج شنبه  1402/07/20 

وضعيت جوی و  ترافیکی امروز پنجشنبه ۲٠ مهر ۱۴٠۲ بارش باران: در برخی از محورهای استان های  اردبیل،گیلان، مازندران،سمنان و گلستان،آ.شرقی،زنجان،قزوین، تهران و البرز ترافیک نیمه سنگین: 1-
وضعيت جوی و  ترافیکی / پنج شنبه  1402/07/20 

وضعيت جوی و  ترافیکی امروز پنجشنبه ۲٠ مهر ۱۴٠۲

بارش باران:

در برخی از محورهای استان های  اردبیل،گیلان، مازندران،سمنان و گلستان،آ.شرقی،زنجان،قزوین، تهران و البرز

ترافیک نیمه سنگین:

1-محور تهران-شهریار(در برخی از مقاطع)

2_آزادراه قزوین _کرج (پل فردیس تا پل کلاک)