وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴٠۲ به علت آلودگی هوا

آخرین وضعیت از خبر تعطیلی مدارس و ادارات به دلیل آلودگی هوا سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴٠۲ به علت گرد و غبار و آلودگی هوا را در این گزارش بخوانید.  آیا فردا سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ مدارس به علت آلودگی هوا
وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴٠۲ به علت آلودگی هوا

آخرین وضعیت از خبر تعطیلی مدارس و ادارات به دلیل آلودگی هوا سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴٠۲ به علت گرد و غبار و آلودگی هوا را در این گزارش بخوانید. 

آیا فردا سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ مدارس به علت آلودگی هوا تعطیل است؟

گزارش تعطیلی مدارس کشور تا بدین لحظه از هیچ کدام از استان های کشور گزارش نشده است.  

امسال یکی از مسئولین آموزش و پرورش اعلام کرده است که دیگر تعطیلات زیادی برای مدارس نخواهیم داشت و به ندرت و آن هم در شرایط حاد مدارس تعطیل می شوند.

تا این لحظه تنظیم خبر، فردا سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ مدارس تعطیل نیست و همه دانش آموزان باید در مدرسه حاضر بشوند.