• پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 - 11:36
  • 156
  • 0 دیدگاه

ویدیویی عجیب از اسب های سه پا / این اسب ها یک پا ندارند

این دو اسب با پای مصنوعی در حال دویدن هستند.  احتمالا یکی از پای آنها به دلایل بیماری و یا حمله حیوانات وحشی قطع شده است.  واضح نیوز 
ویدیویی عجیب از اسب های سه پا / این اسب ها یک پا ندارند

این دو اسب با پای مصنوعی در حال دویدن هستند.  احتمالا یکی از پای آنها به دلایل بیماری و یا حمله حیوانات وحشی قطع شده است. 

واضح نیوز