• جمعه 30 اردیبهشت 1401 - 23:29
  • 792
  • 0 دیدگاه

ویدیو | تعجب حامد حدادی از قد زن رشید بازیگر معروف اصفهانی !

تعجب حامد حدادی از قد زن رشید بازیگر معروف اصفهانی ! اقای ایزدی میگوید مشاور بهم گفت زن قد بلند بگیر ! منم همسر قد بلند ازدواج کردم. قد همه بچه هایم از من ۲۰ الی ۳۰ سانت بلندتر هست.  قد همسرم 1
ویدیو | تعجب حامد حدادی از قد زن رشید بازیگر معروف اصفهانی !

تعجب حامد حدادی از قد زن رشید بازیگر معروف اصفهانی !

اقای ایزدی میگوید مشاور بهم گفت زن قد بلند بگیر ! منم همسر قد بلند ازدواج کردم. قد همه بچه هایم از من ۲۰ الی ۳۰ سانت بلندتر هست. 

قد همسرم 190 هستش !