• شنبه 24 اردیبهشت 1401 - 23:50
  • 200
  • 0 دیدگاه

ویدیو | عصبانیت آقاي مجری از ادعای ضرر خوروسازان ؛به درک خودرو نسازید

واضح نیوز - رضا رشیدپور مجری باسابقه تلویزیون در لایو اینستاگرامی مشترکی که با السا فیروزآذر داشت در واکنش به ادعای ضرر ۷۰ میلیونی یک خودروساز به ازای تولید هر خودرو؛ گفت: به درک،نسازید!
ویدیو | عصبانیت آقاي مجری از ادعای ضرر خوروسازان ؛به درک خودرو نسازید

واضح نیوز - رضا رشیدپور مجری باسابقه تلویزیون در لایو اینستاگرامی مشترکی که با السا فیروزآذر داشت در واکنش به ادعای ضرر ۷۰ میلیونی یک خودروساز به ازای تولید هر خودرو؛ گفت: به درک،نسازید!