• پنجشنبه 27 مهر 1402 - 0:38
  • 167
  • 0 دیدگاه

ویدیو | عصبانیت مجری شبکه بهایی من‌ و تو از مرضیه برومند به خاطر مواضع ضد صهیونیستی خانم کارگردان

ویدیو | عصبانیت مجری شبکه بهایی من‌وتو از مرضیه برومند به خاطر مواضع ضد صهیونیستی خانم کارگردان! بهایی‌ها زورشون اومده خانم برومند از خجالت اربابشون دراومده!
ویدیو | عصبانیت مجری شبکه بهایی من‌ و تو از مرضیه برومند به خاطر مواضع ضد صهیونیستی خانم کارگردان

ویدیو | عصبانیت مجری شبکه بهایی من‌وتو از مرضیه برومند به خاطر مواضع ضد صهیونیستی خانم کارگردان!

بهایی‌ها زورشون اومده خانم برومند از خجالت اربابشون دراومده!