• شنبه 29 مهر 1402 - 17:02
  • 298
  • 0 دیدگاه

۱٠ عکس از قاتلان اصلی داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در اتاق بازپرسی منتشر شد

درتصاویری از جلسات بازپرسی قاتلان داریوش مهرجویی به تازگی برگزار شد.توسط خبرگزاری قوه قضاییه منتشر شده است  ادامه تحقیقات پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر ، یکی دیگر از جلسا
۱٠ عکس از قاتلان اصلی داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در اتاق بازپرسی منتشر شد

درتصاویری از جلسات بازپرسی قاتلان داریوش مهرجویی به تازگی برگزار شد.توسط خبرگزاری قوه قضاییه منتشر شده است 

ادامه تحقیقات پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر ، یکی دیگر از جلسات بازپرسی با حضور دادستان فردیس، معاون دادستان فردیس، بازپرس پرونده و دادیار اظهار نظر برگزار شد و متهمان پرونده نسبت به سوالات مطروحه پاسخ دادند.

تصاویر قاتلان اصلی داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در اتاق بازپرسی منتشر شد