پخش زنده بازی شمس آذر و استقلال امروز پنجشنبه 11 آبان 1402

پخش زنده بازی شمس آذر و استقلال امروز پنجشنبه 11 آبان 1402  ساعت : 15:30 پخش‌زنده از شبکه استانی قزوین  پخش‌زنده از شبکه سه سیما   پخش زنده از آنتن به نشانی
پخش زنده بازی شمس آذر و استقلال امروز پنجشنبه 11 آبان 1402

پخش زنده بازی شمس آذر و استقلال امروز پنجشنبه 11 آبان 1402

 ساعت : 15:30

پخش‌زنده از شبکه استانی قزوین

 پخش‌زنده از شبکه سه سیما 

 پخش زنده از آنتن به نشانی

https://www.anten.ir/football/58334