پخش زنده فوتبال امروز چهارشنبه ۱٠ آبان از تلویزیون + جدول

جدول پخش زنده شبکه ورزش / چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴٠۲ 08:30. مجله فوتبال ليگ قهرمانان اروپا  12:45. منتخب فوتبال آرژانتين - مسابقات کوپا لیگا 14:00. مجله فوتبال ليگ قهرمانان اروپا 19:30. مجله فوتبا
پخش زنده فوتبال امروز چهارشنبه ۱٠ آبان از تلویزیون + جدول

جدول پخش زنده شبکه ورزش / چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴٠۲

08:30. مجله فوتبال ليگ قهرمانان اروپا 

12:45. منتخب فوتبال آرژانتين - مسابقات کوپا لیگا

14:00. مجله فوتبال ليگ قهرمانان اروپا

19:30. مجله فوتبال اسپانيا - هفته يازدهم

20:30. فوتبال حذفي آلمان / دورتموند - هافن هایم (زنده)

22:30. منتخب فوتبال برزيل

23:00. فوتبال جام اتحاديه انگليس / وستهام – آرسنال (زنده)