• پنجشنبه 27 مهر 1402 - 0:03
 • 178
 • 0 دیدگاه

پریناز ایزدیار با چهره ای متفاوت و موهای پریشان در مراسم تشییع داریوش مهرجویی + عکس

تصاویری از حضور پریناز ایزدیار با چهره ای متفاوت در مراسم داریوش مهرجویی پریناز ایزد یار 8 شهریور 1364 در بابل به دنیا آمد.او فرزند کوچک خانواده است و یک خواهر و برادر دارد که هر د
پریناز ایزدیار با چهره ای متفاوت و موهای پریشان در مراسم تشییع داریوش مهرجویی + عکس

تصاویری از حضور پریناز ایزدیار با چهره ای متفاوت در مراسم داریوش مهرجویی

تصاویری از حضور پریناز ایزدیار با چهره ای متفاوت در مراسم داریوش مهرجویی           پریناز ایزد یار 8 شهریور 1364 در بابل به دنیا آمد.او فرزند کوچک خانواده است و یک خواهر و برادر دارد که هر دو پزشک هستند.پدر ایشان وکیل بوده و از مخالفان تحصیل او در رشته بازیگری بودند اما مادر او از مشوقان اصلی پری ناز ایزدیار برای ادامه رشته بازیگری بودند.

تصاویری از حضور پریناز ایزدیار با چهره ای متفاوت در مراسم داریوش مهرجویی           پریناز ایزد یار 8 شهریور 1364 در بابل به دنیا آمد.او فرزند کوچک خانواده است و یک خواهر و برادر دارد که هر دو پزشک هستند.پدر ایشان وکیل بوده و از مخالفان تحصیل او در رشته بازیگری بودند اما مادر او از مشوقان اصلی پری ناز ایزدیار برای ادامه رشته بازیگری بودند. 02

تصاویری از حضور پریناز ایزدیار با چهره ای متفاوت در مراسم داریوش مهرجویی           پریناز ایزد یار 8 شهریور 1364 در بابل به دنیا آمد.او فرزند کوچک خانواده است و یک خواهر و برادر دارد که هر دو پزشک هستند.پدر ایشان وکیل بوده و از مخالفان تحصیل او در رشته بازیگری بودند اما مادر او از مشوقان اصلی پری ناز ایزدیار برای ادامه رشته بازیگری بودند.03

پریناز ایزد یار 8 شهریور 1364 در بابل به دنیا آمد.او فرزند کوچک خانواده است و یک خواهر و برادر دارد که هر دو پزشک هستند.پدر ایشان وکیل بوده و از مخالفان تحصیل او در رشته بازیگری بودند اما مادر او از مشوقان اصلی پری ناز ایزدیار برای ادامه رشته بازیگری بودند.