پیام فارسی صفحه AFC برای ایران

صفحه فارسی afc با انتشار این پوستر نوشت: می‌دانستید تیم ملی ایران بیشترین تعداد بُرد در تاریخ جام ملت‌های آسیا رو دارد؟
پیام فارسی صفحه AFC برای ایران

صفحه فارسی afc با انتشار این پوستر نوشت: می‌دانستید تیم ملی ایران بیشترین تعداد بُرد در تاریخ جام ملت‌های آسیا رو دارد؟