پیش بینی بارش سه روز آینده شنبه ۱۳ آبان تا دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴٠۲

پیش بینی بارش سه روز آینده شنبه ۱۳ آبان تا دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴٠۲ شدت بارش در گیلان و مازندران (بیشتر نیمه غربی این استان) می باشد تهران امروز (شنبه) شانس بارش داره و پتانسیل اینو داره بارش فردا از ب
پیش بینی بارش سه روز آینده شنبه ۱۳ آبان تا دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴٠۲

پیش بینی بارش سه روز آینده شنبه ۱۳ آبان تا دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴٠۲

شدت بارش در گیلان و مازندران (بیشتر نیمه غربی این استان) می باشد

تهران امروز (شنبه) شانس بارش داره و پتانسیل اینو داره بارش فردا از بارش دیروز (پنجشنبه ۱۱ آبان) مقداری بیشتر باشه 

همچنین استان البرز 

شانس بارش در استان های : قزوین ، اردبیل، زنجان ، مناطقی از آذربایجان شرقی و غربی ، قم ، سمنان ، اصفهان ، مرکزی، همدان،برخی مناطق کردستان (خفیف) بخشهایی از نیمه غربی کشور 

یزد ، شمال غرب کرمان ، شمال شرق فارس ، مناطقی از شمال خراسان رضوی ، برخی مناطق خراسان جنوبی، هرمزگان

یکشنبه ۱۴ آبان ماه

تمرکز بارش ها در مرکز کشور : یزد، اصفهان (بیشتر شرقش) کرمان، برخی مناطق هرمزگان ، خراسان رضوی ، شرق و شمال شرق فارس

همچنین شرق کشور : خراسان جنوبی ، بخش های از سیستان و بلوچستان ، سمنان ، برخی مناطق شرقی مازندران و جنوب گلستان پیش بینی شده 

دوشنبه ۱۵ آبان ماه

تمرکز بارش ها در نوار شرقی کشور تا جنوب شرق کشور 

بارش در خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان ، مناطقی از خراسان رضوی ، برخی مناطق هرمزگان و کرمان پیش بینی می شود