• یکشنبه 30 مهر 1402 - 23:46
  • 229
  • 0 دیدگاه

پیش بینی فصلی سازمان هواشناسی کشور طبق تصاویر ماهواره ای / دمای نیمه آبان تا اسفند 1402

پیش بینی فصلی سازمان هواشناسی کشور. دمای نیمه آبان 1402 تا نیمه اسفندماه 1402 پیش بینی فصلی بارش سازمان هواشناسی کشور منتشر شد. بارش چهار ماه آینده. از نیمه آبان تا نیمه اسفند 1402 بهترین ماه بارشی
پیش بینی فصلی سازمان هواشناسی کشور طبق تصاویر ماهواره ای / دمای نیمه آبان تا اسفند 1402

پیش بینی فصلی سازمان هواشناسی کشور. دمای نیمه آبان 1402 تا نیمه اسفندماه 1402

پیش بینی فصلی بارش سازمان هواشناسی کشور منتشر شد.

بارش چهار ماه آینده. از نیمه آبان تا نیمه اسفند 1402

بهترین ماه بارشی پیش بینی شده،نیمه آبان تا نیمه آذر خواهد بود

در کل،کم بارشی و خشکسالی طی چهار ماه آتی برای کشور نداریم.

آذر هم به نظر میرسد بر خلاف سالهای گذشته،امسال پربارش اتفاق بیفتد.

دی هم نرمال تا حدی بالای نرمال.

طی آبان تا میانه های آذر برای نیمه شرقی کشور بین نیم تا یک و نیم درجه هوای گرمتر از حالت طبیعی و برای سایر نواحی هم دماهای نرمال. آذر در بیشتر استانها دمای نرمال. دی و بهمن هم بین نیم تا یک درجه گرمتر از نرمال.